Ważna jest każda inicjatywa podkreślająca potrzebę reagowania na przemoc domową

26 maja 2014
Wzmocnienie udziału pracowników ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć było głównym celem spotkania, które odbyło się w dniu 22 maja 2014 roku... Cały tekst

Edukacja zdrowotna podczas kolejnego Spotkania Obywatelskiego

26 maja 2014
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom ulicy Przemysłowej, wspierając osoby i rodziny w kryzysie, pomagamy w rozwiązywaniu problemów i tworzymy przyjazne sąsiedztwo. Zapraszamy na spotkanie 29 maja 2014r. o godz. 18:00 do Klubu Mieszkańców w bloku przy ul. Przemysłowej 5. W... Cały tekst

W Śremie na temat przeciwdziałania przemocy

19 maja 2014
Szanowni Państwo, Burmistrz Śremu serdecznie zaprasza na spotkanie w dniu 22 maja 2014 roku o godzinie 13.00 w Kinoteatrze Słonko. Celem spotkania jest poruszenie kwestii przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie udziału pracowników ochrony... Cały tekst

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie za 2013 rok

16 maja 2014
Podmiotem odpowiedzialnym za integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w gminie Śrem jest Zespół Interdyscyplinarny, a jego inicjatywy prowadzone w 2013 roku przedstawione zostały w SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI Cały tekst

Spółdzielnia socjalna nie tylko zatrudnia, ale integruje

15 maja 2014
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na kolejne z cyklu spotkań na temat roli ekonomii społecznej, działań MLW objętych pilotażem w zakresie wyboru najefektywniejszej „ścieżki” reintegracji społeczno-zawodowej oraz współpracy przedsiębiorców w zakresie społecznej... Cały tekst

Międzypokoleniowe spotkanie z historią w GIMNAZJUM NR 1 im. „POLSKICH NOBLISTÓW”

12 maja 2014
Żyjemy w czasach, kiedy mamy coraz mniej okazji do kontaktów z ludźmi starszymi. Młodzi i starsi w naturalny sposób mogą się spotykać w różnych działaniach. Dyrekcja oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 im. „Polskich Noblistów” w Śremie 8 maja 2014 roku zaprosili uczestników... Cały tekst

Rodzinna majówka na Stadionie Miejskim – działania gminy Śrem na rzecz budowania dobrego klimatu dla rodziny

6 maja 2014
Na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej w Śremie w dniu 1 maja 2014 roku odbył się III Turniej Piłki Nożnej im. Mariana Koniecznego o puchar Burmistrza Śrem, Starosty Śremskiego, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, Prezesa Śremskiego Sportu i Klubu Relax. Turniejowi piłki nożnej... Cały tekst

Ważne informacje

Siedziba

63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 40

tel. 61 28 36 107, 666 349 808

fax. 61 28 33 989

Oddział

63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3

tel. 61 28 39 997 63-100

Śrem, ul. Grunwaldzka 10

tel. 61 28 30 006, 668 627 216

całodobowy telefon interwencyjny

664 179 076

ZAPRASZAMY