Światowa rewolucja przeciwko przemocy wobec kobiet

dodano: 7 lutego 2015 r.

Abyśmy wszyscy zatańczyli przeciwko przemocy – w Śremie przyłączamy się światowej rewolucji przeciwko przemocy wobec kobiet „Nazywam się Miliard”.

W Śremie trwają przygotowania do ogólnoświatowej kampanii społecznej przeciw przemocy wobec kobiet. W tym roku „Nazywam się Miliard” ma zwrócić szczególną uwagę na problem przemocy wobec dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami.

Ważna jest każda inicjatywa podkreślająca potrzebę reagowania na przemoc domową

dodano: 26 maja 2014 r.

Wzmocnienie udziału pracowników ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć było głównym celem spotkania, które odbyło się w...

Edukacja zdrowotna podczas kolejnego Spotkania Obywatelskiego

dodano: 26 maja 2014 r.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom ulicy Przemysłowej, wspierając osoby i rodziny w kryzysie, pomagamy w rozwiązywaniu problemów i tworzymy przyjazne sąsiedztwo.

Zapraszamy na spotkanie...

W Śremie na temat przeciwdziałania przemocy

dodano: 19 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,

Burmistrz Śremu serdecznie zaprasza na spotkanie w dniu 22 maja 2014 roku o godzinie 13.00 w Kinoteatrze Słonko. Celem spotkania jest poruszenie kwestii przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie...

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie za 2013 rok

dodano: 16 maja 2014 r.
Podmiotem odpowiedzialnym za integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w gminie Śrem jest Zespół Interdyscyplinarny, a jego inicjatywy prowadzone w 2013 roku przedstawione zostały w SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI

Spółdzielnia socjalna nie tylko zatrudnia, ale integruje

dodano: 15 maja 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na kolejne z cyklu spotkań na temat roli ekonomii społecznej, działań MLW objętych pilotażem w zakresie wyboru najefektywniejszej „ścieżki” reintegracji społeczno-zawodowej oraz współpracy przedsiębiorców w zakresie społecznej...

Międzypokoleniowe spotkanie z historią w GIMNAZJUM NR 1 im. „POLSKICH NOBLISTÓW”

dodano: 12 maja 2014 r.

Żyjemy w czasach, kiedy mamy coraz mniej okazji do kontaktów z ludźmi starszymi. Młodzi i starsi w naturalny sposób mogą się spotykać w różnych działaniach.

Dyrekcja oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 im. „Polskich Noblistów” w Śremie 8 maja 2014 roku zaprosili...

Ważne informacje

Siedziba

63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 40

tel. 61 28 36 107, 666 349 808

fax. 61 28 33 989

Oddział

63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3

tel. 61 28 39 997 63-100

Śrem, ul. Grunwaldzka 10

tel. 61 28 30 006, 668 627 216

całodobowy telefon interwencyjny

664 179 076

ZAPRASZAMY